Zavezanec lahko z vlogo zaprosi za obročno plačilo ali odlog plačila davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. V času obročnega plačila ali odloga plačila tečejo obresti po obrestni meri 2 % letno (oz. po obrestni meri v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, če je ta višja od 2 %).

Za globe in druge prekrškovne obveznosti pride v poštev le obročno plačilo.

Na voljo so naslednje možnosti:

 • obročno plačilo ali odlog plačila zaradi epidemije bolezni COVID-19 (za čas veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju).
  Vlogi se ugodi, če je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19. V času odloga plačila ali obročnega plačila obresti ne tečejo.


 • obročno plačilo ali odlog plačila davka v primeru hujše gospodarske škode (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila),
  Vlogi se ugodi, če zavezanec uspe dokazati, da bi s pomočjo obročnega plačila oz. odloga plačila davka lahko preprečil hujšo gospodarsko škodo (npr. stečaj), ki grozi njegovemu podjetju.


 • obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov),
  Vlogi se ugodi, če zavezanec predloži pravnomočen sklep, s katerim je potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi.


 • obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila),
  Vlogi se ugodi, če zavezanec plačilo ustrezno zavaruje (s hipoteko, bančno garancijo itd.).


 • obročno plačilo glob in drugih prekrškovnih obveznosti (največ 12 mesečnih obrokov).
  Obrok mora znašati najmanj 200 EUR. Drugih pogojev ni.

Pomni

Za prispevke in akontacije davkov obročno plačilo ali odlog plačila nista dovoljena.

Z vložitvijo vloge se začeta davčna izvršba ne zadrži.

Več o tem: Finančna uprava RS

Odpisi, odlogi in obročno plačevanj

VIR: https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/placilo_na_obroke/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja