Uveljavljanje višje sile

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo naslovili vprašanje glede morebitnih posledic nestrinjanja in neizvajanja ukrepov iz odloka v povezavi z izvajanjem ukrepa odsotnosti in povračila nadomestila v primeru karantene ali višje Preberite več