Interventni ukrepi določajo, da se v primerjavi upada prihodkov upoštevajo čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Davčni organ smo zaprosili za pojasnilo, katera nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo upoštevati med prihodki. Prejeli smo spodnje pojasnilo:

Skladno s tretjim odstavkom 37. člena ZIUZEOP so za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih o računovodenju, prihodki iz drugega odstavka 37. člena ZIUZEOP, čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo obsegajo materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo in starševsko nadomestilo, kot to določa 40. člen ZSDP-1.

Oproščeni prispevki se v prihodke za primerjavo med obdobji iz drugega odstavka 37. člena ZIUZEOP, ne štejejo.

VIR: OZS, Jasmina Malnar Molek

VIR: https://www.ozs.si/novice/kaj-se-vsteva-med-nadomestila-iz-zavarovanja-za-starsevsko-varstvo-5f803dd32114e0156c616ad2

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja