Na podlagi priporočila Evropske komisije se s sprejetjem novega »Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti RS«, na novo spreminjajo pravila karantene.

Po novem se bo uvedel oranžni seznam. Ta bo uvrščal seznam držav s slabšimi epidemiološkimi razmerami ter nadomestil dosedanji rumeni seznam. Za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu, še vedno veljajo enaka pravila. Torej za tovrstne prehode ni karantene. Prav tako tudi ne, če oseba prihaja iz zelene države v kateri je bivala najmanj štirinajst dni ter ima ob prehodu državne meje pri sebi dokazilo.

Obdobje deset dnevne karantene se odredi osebi, ki vstopa v Slovenijo in ima prebivališče v državah na rdečem ali oranžnem seznamu zaradi morebitne okužbe z virusom COVID-19.

Torej, negativni test ne sme biti starejši od 48 ur. Tega pa je potrebno opraviti v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji. Prav tako pa se ga prizna, če je ta opravljen pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni na seznamu spletne strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Določenih je tudi 12 izjem, kadar karantena ni odrejena in oseba ne potrebuje negativnega testa za vstop v Slovenjo iz katerekoli rdeče ali oranžne države. To je v primerih, ko gre za osebo:

-čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;

– ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza;

– ki izvaja prevoz blaga ali oseb Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenjo v 12 urah po prehodu meje;

– ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 12 urah po vstopu;

– z diplomatskim potnim listom;

– članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa ali članu uradne delegacije, ki se vrača iz tujine;

– predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

– pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini (mora opraviti testiranje na prisotnost COVID-19 ob prihodu v Slovenijo);

– ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;

– ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom, ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane osebe);

– ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

– ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja, ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben).

Med dokazovanje za opravljanje nujnih neodložljivih opravkov spadajo tudi sodne odločbe ali drugi podobni akti, kot je uveljavljanje pravice stiki z otroki.  Enako se obravnavajo tudi osebe, ki jim je izdan »laissez-passer« potovalni dokument in sicer izdan s strani mednarodnih organizacije. Vsekakor pa potrebujejo tudi vabilo ali potrdilo državnega organa Slovenije s katerim izkažejo svoj službeni namen.

Glede vstopa oseb iz sosednjih držav (rdeči ali oranžni seznam) so določene dodatne tri izjeme. Torej vstop iz sosednjih oranžnih ali rdečih držav se dovoli osebi;

– ki je dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko -gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane oseb);

– državljanu Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v Slovenjo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane osebe);

– državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik ali prejemnik kmetijske površine v sosednji državi, nudi pomoč pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Slovenije.

Prav tako je brez karantene in negativnega testa dovoljen prehod državne meje osebi, ki prihaja iz države članice EU oziroma države članice schengenskega območja uvrščene na oranžni seznam. Naj opozorimo, da se lahko v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost COVID-19. V primeru, da je izvid testa negativen, se odločba s strani pristojnega organa odpravi.

Spremembe so bile objavljene dne 26.9. 2020, a veljajo od ponedeljka, 28. septembra 2020.

VIR:OZS

VIR: https://www.ozs.si/novice/lazji-prehod-drzavne-meje-od-28-septembra-2020-5f71abbf2114e07a7700ada1

Dodaj odgovor