Odgovornost družbenikov za dolgove družbe nastopi subsidiarno, saj za obveznosti gospodarske družbe primarno odgovarja gospodarska družba s svojim premoženjem. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ločimo osebne in kapitalske družbe. Glavni kriterij za delitev družbe na eno ali drugo obliko pa je osebna odgovornost družbenika za obveznosti družbe. Pri osebnih družbah (d.n.o., k.d.) odgovornost praviloma preide tudi na družbenike. Družbeniki kapitalskih družb (d.o.o., d.d., k.d.d.) za obveznosti družbe ne odgovarjajo neposredno, torej ne s svojim premoženjem.

Osebna odgovornost družbenikov d.o.o.

Za d.o.o. je značilno, da za obveznosti družbe odgovarja samo družba, medtem ko družbeniki s svojim premoženjem ne odgovarjajo. Kljub temu pa lahko v določenih primerih za obveznosti d.o.o. odgovarjajo tudi družbeniki osebno. Zato pa je ob odprtju podjetja potrebno zagotoviti obvezni osnovni kapital, ki je v prvi vrsti namenjen zaščiti njenih upnikov.

Odgovornost družbenikov kapitalskih družb

ZGD-1 določa, da so družbeniki osebno odgovorni v naslednjih primerih:

  • če so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli cilj, ki je zanje kot posameznike prepovedan,
  • če so družbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih ali njenih upnikov,
  • če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem družbe kot pravne osebe kot s svojim lastnim premoženjem, ali
  • če so v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali premoženje družbe, čeprav so vedeli ali bi morali vedeti, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam.

V zgoraj navedenih primerih govorimo o t.i. institutu spregleda pravne osebnosti. Ta je namenjen »kaznovanju« družbenikov v kapitalskih družbah, ki so oškodovali družbo. Ta pravni institut omogoča upnikom dosego poplačila terjatev.

Prav tako pa družbeniki odgovarjajo v primeru izbrisa družbe iz sodnega registra. V primeru prenehanja družbe postanejo družbeniki osebno odgovorni za obveznosti družbe. Za obveznosti so družbeniki odgovorni solidarno z vsem svojim premoženjem.

VIR:DATA

VIR: https://data.si/blog/odgovornost-druzbenikov-za-dolgove/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja