Poskusno delo

O poskusnem delu se lahko delodajalec in delavec dogovorita s pogodbo o zaposlitvi. Obdobje poskusnega dela je namenjeno obema strankama, torej tako delavcu kot delodajalcu, da lahko v tem obdobju preverita, ali jima sodelovanje na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ustreza.

Trajanje poskusnega dela

V skladu z delovnopravno zakonodajo lahko obdobje poskusnega dela traja največ 6 mesecev. Nekatere področne kolektivne pogodbe pa določajo tudi krajše maksimalno obdobje poskusnega dela.

Tako delavec kot delodajalec lahko v času trajanja poskusnega dela redno odpovesta pogodbo o zaposlitvi. Odpovedni rok v poskusnem obdobju je krajši in znaša 7 dni.

Podaljšanje poskusnega dela zaradi odsotnost delavca

Podaljšanje poskusnega dela je po določbah zakona tako mogoče le v primeru začasne odsotnosti delavca z dela. Pri tem je treba upoštevati upravičeno odsotnost delavca. Najpogosteje bo to odsotnost zaradi bolezni ali nege družinskega člana. Seveda pa ni izključena niti odsotnost zaradi koriščenja letnega dopusta.

Poskusno obdobje je namenjeno preizkusu delavčevih sposobnosti, zato se v primeru daljše odsotnosti delavca lahko zgodi, da delodajalec delavca še ni uspel v zadostni meri preizkusiti. Po drugi strani pa v takšnem primeru tudi delavec morda še ni uspel izkazati svojih sposobnosti. Možnost podaljšanja poskusnega dela je tako bilo potrebno zakonsko omogočiti.

Kako in za koliko časa se poskusno delo podaljša?

Odločitev o podaljšanju poskusnega dela sprejema delodajalec. Pobudo za podaljšanje pa lahko da tudi delavec.

Zakon ne določa, koliko časa mora biti delavec odsoten, da se poskusno delo podaljša, niti ne določa, za koliko časa se lahko podaljša. To je tako prepuščeno urejanju s kolektivnimi pogodbami, internimi akti delodajalcev ali sam pogodbo o zaposlitvi.

Aneks k pogodbi o zaposlitvi za podaljšanje poskusnega dela

Za podaljšanje poskusnega dela je najprimerneje skleniti ustrezen aneks k pogodbi o zaposlitvi. Možno pa je podaljšanje odrediti tudi z enostranskim sklepom delodajalca.

Več informacij: DATA

VIR: https://data.si/blog/podaljsanje-poskusnega-dela/

Dodaj odgovor