Obvestilo FURS.

Na podlagi devetega odstavka 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju ZTro-1) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete zviša drobnoprodajna cena (DPC).

Zaradi navedenega so osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne na dan pred zvišanjem DPC za drobno rezani tobak in cigarete, ki jih imajo na zalogi, opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret se uporablja obrazec Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu.

Vir: pixabay.com

V kolikor je pri popisu drobno rezanega tobaka in cigaret znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov, obveznost za plačilo razlike trošarine ne nastane, kljub temu je potrebno davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka in cigaret na obrazcu TRO-RAZ »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete«.

Dne 13. 4. 2021 se bodo zvišale cene cigaret nekaterih znamk Benson&Hedges (Progressive, White Progressive, Black Progressive, Silver Progressive), Memphis (Air Blue, Blue, Classic) in Meine Sorte Classic. Razpredelnica s staro in novo DPC cigaret (Seznam drobnoprodajnih cen cigaret) se nahaja na spletni strani FURS.

Glede na navedeno, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret (na priloženem Pripomočku za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete, z dne 12. 4. 2021 – obrazec TRO-RAZ) na dan 12. 4. 2021 in pristojnemu finančnemu uradu predložiti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka in cigareti na obrazcu TRO-RAZ »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete«do 27. 4. 2021. Ker je takrat državni praznik, se rok za navedeno predložitev obračuna v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami) prenese na prvi naslednji delovni dan, to je 28. 4. 2021. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enak ali višji od 10 evrov, je potrebno poravnati do 11. 6. 2021.

Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. 01100-9991000033 – proračun države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656.

Vir: https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11946

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja