Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe javnega razpisa P7C 2020 COVID –
krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19

Javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31.07.2020 se danes 28.08.2020 v Ur. listu RS št. 116 dopolnjuje.

 Glavna sprememba javnega razpisa je, da se bodo lahko po novem prijavila tudi podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas, pri tem pa se v število zaposlenih ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del. Prav tako bodo imela podjetja možnost vlogo oddati tudi v mesecu septembru, saj se dodaja nov prijavni rok, in sicer 10.09.2020.

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

© Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 

Tel: 02 234 12 60 | Fax: 02 234 12 82 |

VIR:https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja