Vezane vloge so finančni produkti, ki jih nudijo banke in druge finančne institucije. Gre namreč za naložbo s fiksno obrestno mero in datumom zapadlosti.

Se odločate za vezano vlogo pri banki?

Z vezanimi vlogami trgujejo banke na sekundarnem denarnem trgu. Posledično zanje izdajajo certifikate, saj želijo pridobiti sredstva, katera vlagatelji vežejo za določeno referenčno obdobje. Po njihovem preteku prejmemo glavnico in natečene (fiksne) obresti. Tržna cena za vezane vloge je odvisna od donosnosti, ki je določena z dnevom zapadlosti.

Vezane vloge ali varčevalni računi? Poznate razliko?

Četudi vezane vloge in varčevalne račune velikokrat zamešano, jih nikakor ne gre enačiti. V primeru varčevalnega računa lahko vlagatelj dvigne sredstva iz računa kadarkoli oz., ko se za takšno potezo odloči. Dočim se v primeru vezane vloge investitor že po pogodbi zaveže, da veže sredstva v banko za določen čas. Posledično ne more dostopati do njih brez obveznosti – za predčasen dvig je treba plačati vnaprej določen znesek.

Poleg tega ponujajo vezane vloge tudi višje obresti kot varčevalni računi. Dolžina trajanja vezave denarja pa vpliva na njeno donosnost. Natančnih letnih donosov za vložena sredstva ni možno predvideti, saj se obrestne mere razlikujejo v različnih komercialnih bankah. Cena denarja za vezane vloge se določa na podlagi treh različnih dejavnikov:

  1. trajanja zapadlosti depozitnih certifikatov,
  2. obrestna mera, ki jo določi Banka Slovenije se spreminja v določenih časovnih presledkih in
  3. pričakovana stopnja donosa pomembno vpliva na določitev obrestne mere za vezane vloge.

Vezana vloga je varna naložba!

Vezane vloge tako predstavljajo neko varno naložbo, saj za njih jamči – do vrednosti 100 tisoč evrov – osrednji regulator monetarne politike (Banka Slovenije). S tem zavaruje vlagatelje, da ne izgubijo vložene glavnice. Poleg tega imajo vezane vloge zajamčena izplačila in predvidljivo stopnjo donosa. Pri čemer se vlagatelj izogne nestanovitnosti in izgubam, ki so bolj pogoste pri investicijah v delnice, obveznice ali hedge sklade.

Več informacij: DATA

VIR: https://data.si/blog/vezane-vloge/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja