Ukrepi iz III. dela zakona in iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, se uporabljajo od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020, če ta zakon ne določa drugače (glej 10. člen).
Začasno zadržanje izvrševanja 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) (glej sklep US).

Več informacij: Pravni red RS

VIR: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja