Odpravnina – kdaj ste upravičeni do nje

Višina odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razloga Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, Preberite več